Viktigt – Får du rätt ersättning som långtidssjukskriven?

Är du eller känner du någon som är långtidssjukskriven? Ett tips kan i så fall att kolla upp kollektivavtalad sjukförsäkring via arbetsgivaren som ett komplement till Försäkringskassans sjukpenning. Det handlar om din rätt till full ersättning vid sjukfrånvaro. För många kan det handla om mycket pengar. Ta dig gärna tid att läsa den korta rapporten från ISF (Inspektionen för Socialförsäkringen), i den finns tydliga och klara räkneexempel. Rapporten har studerat offentlig sektor men problemet antas finnas även inom privat sektor.

Det är på sitt sätt en alarmerande rapport om att långtidssjuka kan gå miste om en del av ersättningen de är berättigade till. Det antas bero på två skäl:

  • Det kan råda brist på kunskap hos den enskilde om att arbetsgivaren har ett kollektivavtal som medför en kollektivavtalad sjukförsäkring.
  • Många är inte medvetna om att arbetsgivaren har ett kollektivavtal.

Den kollektivavtalade sjukförsäkringen är en del av det totala försäkringsskyddet vid långvarig sjukdom på grund av arbetsoförmåga av något slag.

Om du som är sjukfrånvarande inte känner till att du omfattas av avtalsjukförsäkringen eller ens att den finns, ja, då blir det svårt att söka ersättning.