Om

Om verksamheten

Som företagsekonom och friskvårdare arbetar jag med ledarskap på olika nivåer med tyngdpunkt på det personliga ledarskapet. Verksamheten genomsyras av följande:

Högkänslighet

Att till individ och arbetsgivare sprida kunskap om nyttan med högkänslighet. Att erbjuda kurser för högkänsliga som bland annat innefattar praktiska övningar som ger insikter för en lättare vardag.

Stresshantering

Stress, svår stress och posttraumatisk stress (PTSD orsakat av arbetsmiljö). Att förebygga och/eller komma igen efter utmattning eller utbrändhet med praktiska, enkla och konkreta övningar där insikten om att ett eget ansvar är en möjlighet och inte en belastning. Målet är en inre stabilitet och en livslång hållbarhet.

Mentor – personligt ledarskap

Att förmedla glädjen med eget ledarskap, att ta kommandot och ansvar för din egen tillvaro inom arbetslivet och privat. Här kan jag finnas som ett bollplank eller mentor, som en del kunder uppfattat min roll. När du tycker att du sitter fast och inte har något val så har du faktiskt valt

Upplevelse

Med tyngdpunkt på den egna upplevelsen av praktiska, enkla och konkreta övningar som är till nytta i arbetslivet och privat. Med andra ord mycket verkstad och lite prat. Vill du börja nu, se vardagstips.

Erfarenheter

Sedan 2010 arbetar jag som friskvårdare med företagsmassage hos Akademikernas a-kassa och övrig tid har jag fokuserat på yoga, högkänslighet och praktisk stresshantering där just yoga är ett av de viktigaste verktygen. I egna lokaler i Stockholm har jag erbjudit yoga som terminsverksamhet, kurser i stresshantering och skrivit en bok om praktisk stresshantering. I början var jag i Orsa, en termin i Korpens lokaler och därefter ett par terminer i egen yogalokal i huset.

Kunder som kommit till mina yogaklasser genom åren har haft olika fysiska obalanser som ryggproblematik, astma, kronisk smärta, högt blodtryck, rusande hjärta men framförallt svår stress. Några av kunderna har genomgått cancerbehandling och funnit en ro i att bara sjunka ner på en ullmatta, andas och bara vara en stund i sig själv. När det gäller kronisk smärta har andningen varit ett viktigt verktyg för att acceptera och hantera smärtan.

Företagskunder tycker:

Anna Woldekidan, HR-chef, Akademikernas a-kassa
”Ingrid har haft kurser och seminarier vid flera tillfällen hos oss. Hennes engagemang och förmåga att guida deltagarna i praktiska övningar är mycket uppskattat av deltagarna”.

Solna kommun – Ingrid Bender, Omvårdnadsförvaltningen
”Tack för senast vi är mycket nöjda med dig o ditt seminarium”.

BesqAB – Åsa Lehto. Företagsyoga
”De som jag har talat med, som var med på passet, tycker att passet var väldigt bra. Även jag”

Svår stress är boven till många obalanser därom är de flesta överens. Min specialistkompetens och mitt stora intresse är stressfrågor ur ett individperspektiv oavsett roll i samhället. Jag har egen erfarenhet och möter många människor som lider av stressens konsekvenser på olika vis. Stress uppstår av en mängd olika anledningar. Det är konsekvenserna av stress vi brottas med, exempelvis sömnlöshet, ryggproblematik, högt blodtryck med mera. Stressen kan också leda till emotionella och sociala konsekvenser, exempelvis ångest eller där en person känner sig låst eller tror sig vara låst i en situation. Här kan jag finnas som ett bollplank eller mentor, som några kunder uppfattat min roll.

Om mig

Stress har varit ett återkommande tema i mitt eget liv. För att slippa konsekvenserna och obehaget av stress har jag alltid sökt efter lösningar själv. När jag i tjugo årsåldern började uppleva stressens konsekvenser som besvärande talades det inte alls om utmattning och utbrändhet till följd av stress som det gör i dag.

Kundaliniyogan och MediYogan blev och är ett av de viktigaste verktygen för min inre stabilitet. Och tack vare min drivkraft att leta lösningar för ett välbefinnande har jag ändå sluppit vara sjukskriven någon längre period.

I dag har jag stresskänsligheten under kontroll. Trots släktens anlag för högt blodtryck, stroke och hjärtproblematik har jag klarat mig mycket tack vare andning, yoga och ett positivt sinnelag. Det är min starka övertygelse som i dag stärks av vetenskapen.