Studie & diskussionsforum

”Är högkänslighet en kameleont i sjukfrånvaron vid svår stress? Behövs i så fall mer specifik rehabilitering?” är en studie/bok som jag själv bekostat driven av ett djupt engagemang och intresse för folkhälsa, eget ansvar och personligt ledarskap. Studien utgår ifrån individen ur ett arbetsliv– och samhällsperspektiv. Respondenters erfarenheter förklaras med organisationsteori. Studien riktar sig till de som lider eller lidit av svår stress och de som har ett intresse i samhället av korrekt rehabilitering för att komma till rätta med kostnader för individ, arbetsgivare och samhälle. Svår arbetsmiljö kanske inte alltid är orsaken till utmattningssyndrom men blir till en utlösande faktor. Bokens del 2 är praktisk med konkreta övningar jag själv funnit verksamma genom åren för att undvika den berömda väggen vid utmattning.

Några värdefulla kommentarer om studien:

Paula Liukkonen är ekonomie doktor och docent i företagsekonomi från Stockholms universitet och docent i miljöekonomi på Tammerfors tekniska universitet. Forskningen omfattar ekonomi, personal- och arbetsmiljöfrågor samt i hur hälsofrågor kan integreras med företagets styrnings- och uppföljningsrutiner:

”Studien är på doktorsavhandlingsnivån! Har läst texten med kritiska förläggarens layout ögon och jobbet håller. Bra gjort. Jag tycker om din egen röst, den hörs och den är så rätt i en bok som denna”.

Tomas Videgård, doktor i psykolog och respondent i studien skriver:

”Jag blev imponerad av hur du lyckas väva ihop personliga upplevelser, analys av hur rehabiliteringsbyråkratin fungerar (eller inte fungerar) och ge ansikte åt HK (här avses högkänslighet). Du skapar en helhet som jag hoppas kommer att påverka utredare och beslutsfattare. Det finns en ton av värme och allvar och beslutsamhet som genomsyrar texten. Det viktiga är att du lyckas föra fram betydelsen av HK och hur rehabiliteringen så ofta brister. Spännande med andra delen – jag har aldrig på riktigt intresserat mig för avslappningstekniker, meditation etc. Du presenterar flera övningar som jag ska testa både på mig själv och kanske på patienter när det kan vara läge! Hoppas boken träffar både beslutsfattare, forskare, terapeuter och HK-personer!”

Med studien/boken vill jag verka för en mer lyckad rehabilitering i samband med sjukfrånvaro för både medarbetare, arbetsgivare och samhälle genom:

 • att utmattningssyndrom ska klassas som medicinsk diagnos
 • att det tas hänsyn till befintlig forskning om kraven på återhämtning vid symtombaserade diagnoser
 • att motverka felaktiga attityder om symtombaserade diagnoser som drabbar flest kvinnor
 • att verka för att stärka den sjukförsäkrades integritet och rättighet till opartiskt stöd och ekonomi vid uppsägning under sjukskrivning
 • att verka för ett positivt synsätt som bejakar hela människan som inkluderar känslolivet som en viktig och stor del av att vara människa.

Boken finns att köpa via Bokus.se.

Är högkänslighet en kameleont i sjukfrånvaron vid svår stress? Behövs i så fall mer specifik rehabilitering? Av Ingrid Lindh.

Diskussionsforumet Jobbarkompisar

Det kom en önskan under studiens gång från en av respondenterna om ett diskussionsforum som är helt anonymt och utanför sociala mediers värld. Att befinna sig i sjukfrånvaro, utmattad och kanske till och med uppsägning från arbetet under sjukfrånvaro kan väcka mycket ensamhet och inte minst frågor. Är jag den enda som drabbas? Min förhoppning är att du här kan finna hjälp och en väg tillbaks till livet och inte minst ett bra yrkesliv igen. Det finns mycket du kan göra. Forumet är tänkt att dela tankar kring:

 • utmattningssyndrom och svår stress
 • posttraumatisk stressyndrom på grund av arbetssituation
 • rehabilitering via samhälle och arbetsgivare
 • ekonomi
 • arbetssituation
 • högkänslighet

Till forumet Jobbarkompisar.