Ingen FB-närvaro från och med 20190601

Fr o m 20190601 kommer jag att enbart lägga ut information på hemsidan www.yogaiorsa.se och informera via mejlutskick. Anledningen är att dra ner på antal kanaler som ska uppdateras med samma information. Det är också ett led i att bli mer tydlig med verksamheten.

Därför från och med 1 juni är det endast hemsidan www.yogaiorsa.se som gäller och mejlutskick.

Hälsar Ingrid